O sdružení

Základním posláním Sdružení je napomáhat vzdělanosti osob působících v záchranných službách i široké veřejnosti.

Právní postavení: Zapsaný spolek

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2715

Výbor sdružení

Ing. Lenka Černá

prezidentka (statutární zástupce, vystupuje jménem Sdružení)

prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík

viceprezident (statutární zástupce, zastupuje prezidentku v její nepřítomnosti)

Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.

Jednatel

Vědecká rada nakladatelství Sdružení

doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

Šéfredaktor

doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.

prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.