Fire Safety

Fire Safety 2024

11. - 13. červen 2024

Požární bezpečnost jaderných elektráren - mezinárodní seminář, který se koná vždy 2 roky v České republice a 2 roky na Slovensku. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ho spolupořádá s Fakultou bezpečnostního inženýrství a Slovenskou společností propagace vědy a techniky. Seminář je zaměřený na problematiku požární bezpečnosti jaderných elektráren.

Odborné zaměření semináře:

- Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR

- Zavádění malých modulárních reaktorů v ČR

- Legislativní změny v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti

- Nové trendy v požárně bezpečnostních zařízeních

- Aktuality z jaderných elektráren v ČR a SR

Závazné termíny

10. května 2024

Odevzdání přihlášek na konferenci a úhrada účastnického poplatku
Organizátoři konference