Požární ochrana

XXXIII. ročník mezinárodní konference

Požární ochrana 2024
Požární ochrana v nových podmínkách

4. - 5. září 2024

Tradiční mezinárodní konference, která řeší otázky spojené s problematikou požární prevence, požární represe, protivýbuchová prevence, zkušebnictví v požární ochraně a věda a výzkum v požární ochraně.

Odborné sekce:

- Požáry v přírodním prostředí

- Dřevostavby a požárně bezpečnostní řešení

- Sekundární kontaminace hasičů

- Operační střediska v IZS

Doprovodný program

Workshop Přenos zkušeností a znalostí při zjišťování příčin vzniku požáru Nové techniky a dobrá praxe v oblasti ZPP - připravovaná metodika

Závazné termíny

15. červen 2024

Přihlášení příspěvku

15. červenec 2024

Zaslání rozšířeného abstraktu

20. srpen 2024

Odevzdání přihlášek na konferenci a úhrada účastnického poplatku
Organizátoři konference
Partneři konference
Hlavní partner konference
Mediální partneři konference

Fotografie z konferencí

Fotografie z konferencí