Požární bezpečnost stavebních objektů

XXII. ročník konference

Požární bezpečnost stavebních objektů 2024

16. květen 2024

Konference zabývající se konkrétními problémy, které řeší projektanti v oblasti požární bezpečnosti staveb, státní správa na úseku požární prevence v souvislosti se změnami v legislativě a normové základně především v České republice.

Závazné termíny

28. dubna 2024

Odevzdání přihlášek na konferenci a úhrada účastnického poplatku
Organizátoři konference

Fotografie z konferencí

Fotografie z konferencí