Ochrana obyvatelstva

XXII. ročník mezinárodní konference

Ochrana obyvatelstva 2024
Nové trendy v ochraně obyvatelstva

31. leden - 1. únor 2024

Konference se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva a krizového managementu. Přináší poznatky a informace o nových trendech v těchto oblastech nejen v České republice, ale i v řadě členských zemí Evropské unie.

Odborné sekce:

- Změny v krizovém řízení v ČR

- Civilně vojenská spolupráce

- Humanitární pomoc při velkých mimořádných událostech z pohledu EU

- Vzdělávání v ochraně obyvatelstva

- Nové technologie v OOB a krizovém řízení

Závazné termíny

13. 12. 2023

Přihlášení příspěvku

31. 12. 2023

Zaslání rozšířeného abstraktu

5. 1. 2024

Odevzdání přihlášek na konferenci a úhrada účastnického poplatku
Organizátoři konference
Generální partner konference
Partner konference
Sponzoři konference
Mediální partner konference

Fotografie z konferencí

Fotografie z konferencí