Konference

Ochrana obyvatelstva

Konference se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva a krizového managementu. Přináší poznatky a informace o nových trendech v těchto oblastech nejen v České republice, ale i v řadě členských zemí Evropské unie.

Termín: 31. leden - 1. únor 2024

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Konference sledující nové trendy v oblasti BOZP. MPSV, které je partnerem této konference přináší informace o nové legislativě v této oblasti a strategickém záměru dozorujících orgánů. K hlavním tématům dále patří pracovní rizika, psychosociální rizika, kultura bezpečnosti práce, ergonomie a fyziologie práce a další.

Termín: 24. - 25. duben 2024

Požární bezpečnost stavebních objektů

Konference zabývající se konkrétními problémy, které řeší projektanti v oblasti požární bezpečnosti staveb, státní správa na úseku požární prevence v souvislosti se změnami v legislativě a normové základně především v České republice.

Termín: 16. květen 2024

Fire Safety

Požární bezpečnost jaderných elektráren - mezinárodní seminář, který se koná vždy 2 roky v České republice a 2 roky na Slovensku. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ho spolupořádá s Fakultou bezpečnostního inženýrství a Slovenskou společností propagace vědy a techniky. Seminář je zaměřený na problematiku požární bezpečnosti jaderných elektráren.

Termín: 11. - 13. červen 2024

Požární ochrana

Tradiční mezinárodní konference, která řeší otázky spojené s problematikou požární prevence, požární represe, protivýbuchová prevence, zkušebnictví v požární ochraně a věda a výzkum v požární ochraně.

Termín: 4. - 5. září 2024

Připravujeme

Termíny konferencí v roce 2025
5. ‐ 6. únor 2025

Ochrana obyvatelstva

XXIII. ročník mezinárodní konference
duben 2025

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

XXV. ročník mezinárodní konference
květen 2025

Požární bezpečnost stavebních objektů

XXIII. ročník mezinárodní konference
červen 2025

Fire Safety

10. ‐ 11. září 2025

Požární ochrana

XXXIV. ročník mezinárodní konference