SPBIDetail produktu

Vnikání do uzavřených prostor

ISBN 978-80-7385-207-8
Produkt Vnikání do uzavřených prostor
Číslo publikace 96
Upřesnění 74 str., v barvě, rok vydání: 2018
Cena 118,18 Kč
Cena s DPH 10% 130,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Cílem publikace je poskytnutí kvalitní dostatečné podpory všem záchranářům, kteří se chtějí zdokonalit v problematice překonávání mechanických zábran při nebezpečí z prodlení. Čtenář v publikaci nalezne výpis právních předpisů, které poskytují oporu záchranářům při vstupu do nemovitostí, doporučení pro organizaci zasahujících záchranářů na místě události, popis mechanických zábran a postupy jejich překonání. Důsledně jsou odděleny destruktivní a nedestruktivní metody. Vše je zpracované v dostačujícím rozsahu. Součástí publikace jsou i některé metody, které jsou pro záchranáře nepoužitelné. Jejich zmínění je nutné pro orientaci záchranářů v problematice překonávání mechanických zábran. Na závěr je zmíněné doporučené vybavení pro jednotlivé úrovně záchranářů. Studium informací z publikace tvoří dostatečný teoretický podklad pro provádění odborné přípravy záchranářů. Pro úplnou a kvalitní odbornou přípravu je však nutné vždy doplnit teoretické studium praktickým výcvikem.

O autorovi


Ing. Hynek Milota
vystudoval na Vysoké škole báňské - Technické unvierzitě v Ostravě Fakultu bezpečnostního inženýrství, obor Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, kde v roce 2009 promoval. Jeho diplomová práce Otevírání uzavřených prostor příslušníky HZS ČR získala ocenění děkana fakulty. Od roku 2000 je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky. Při zásahové činnosti získal přehled o potřebách záchranářů týkající se překonávání mechanických zábran. Aktivně spolupracuje s odborníky z oboru zámkařství. Je autorem unikátního technického řešení pro nedestruktivní překonávání oken. Metoda je používaná záchranáři v několika evropských zemích. Spoluprací s výrobci nástrojů přispěl k modernizaci mnoha jejich výrobků. Aktivně se podílí na šíření nových postupů a taktiky mezi záchranáři. Od roku 2017 je členem expertní skupiny pod vedením MV – generálního ředitelství HZS ČR, která připravuje soubor metodických postupů překonávání mechanických zábran pro hasiče.