SPBIDetail produktu

Základy hodnocení rizika a ekonomiky prevence

ISBN 978-80-7385-261-0
Produkt Základy hodnocení rizika a ekonomiky prevence
Číslo publikace 108
Upřesnění 139 str., v barvě, rok vydání 2022
Cena 154,55 Kč
Cena s DPH 10% 170,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Publikace je zaměřena na posouzení rizika a volbu prevence z ekonomického hlediska. Pozornost je věnována informacím jako základu posuzování rizika. Dále je probrána neurčitost rizika jako elementární vlastnost rizika a způsoby jeho popisu. Je uveden proces posuzování rizika, který začíná získáním informací a identifikací rizika, pokračuje jeho hodnocením a volbou kvantifikace, která je nutná pro výběr způsobu prevence. Výstupem procesu jsou informace pro rozhodovatele o realizaci prevence. Je zdůrazněn silný subjektivní faktor v celém procesu. V mnoha případech rizika subjektivně hodnotíme a subjektivně vybíráme metody hodnocení. Metody řešení musí být přijatelné pro úroveň znalostí aktérů. Doporučeny jsou co nejjednodušší metody, které riziko dostatečně popisují. Je rozebírána závislost kritérií a způsob volby jejich počtu. V závěru publikace uvádí základy ekonomiky prevence, metod porovnání a kvantifikace. Jsou uvedeny jednoduché metody a lineární modely ekonomiky prevence. Text je určen pro pracovníky v institucích veřejné správy i soukromého sektoru, kteří se zabývají bezpečností a podílejí se na přípravě preventivních opatření.

O autorovi


doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
Původní odborností strojní inženýr. Pracoval v automobilním výzkumu a posléze řízení technického rozvoje, v posledním období na GŘ Automobilního průmyslu. Průběžně externě přednášel teorii a stavbu vozidel a jakost na Ústavu ekonomie ČVÚT. Od počátku roku 1989 byl interním učitelem Univerzity obrany. V roce 1993 přešel na Univerzitu Pardubice, kde se podílel na založení Dopravní fakulty a od téhož roku byl 2 období děkanem Ekonomicko - správní fakulta, kde působí doposud. Od roku 1994 úzce spolupracoval s Institutem ochrany obyvatelstva, na Fakultě zavedl obor Ochrana obyvatelstva. V tomto období spolupracoval s MV-GŘ HZS ČR a Policejním prezidiem. Vedl přednášky Teorii rizika a prevence na Univerzitě Pardubice a externě přednášel na dalších vysokých školách.