SPBIDetail produktu

Kontroly prostředků pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou

ISBN 978-80-7385-252-8
Produkt Kontroly prostředků pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou
Číslo publikace 106
Upřesnění 221 str., v barvě, rok vydání: 2021
Cena 209,09 Kč
Cena s DPH 10% 230,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Jednotky požární ochrany provádějí každoročně tisíce zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou. K těmto zásahům využívají vybavení pro tyto činnosti, které musí být maximálně univerzální, zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou nepodléhají žádným schématům. Jak dobrovolný hasič provádějící základní činnost, tak specialista hasič-lezec může použít pouze vybavení a prostředky na které se může, velmi často ve vyhrocených situacích, zcela spolehnout. Pro zajištění odpovídajícího stavu prostředků jsou zásadní kontroly a to jak před použitím, tak pravidelné, periodické, které musí být prováděny minimálně jednou za 12 měsíců. Zpracovaná publikace má za cíl shrnout zásady pro provádění periodických kontrol a stanovit minimální akceptované standardy pro vybavení jednotek požární ochrany ve výšce a nad volnou hloubkou, aby mohlo být dále bezpečně využíváno. Zásadní jsou i v těchto případech konkrétní návody a pokyny výrobců či dovozců prostředků. Nicméně vždy platí, v případě pochybnosti je třeba prostředek vyřadit z používání.

O autorovi


Ing. Richard Franc
absolvoval na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, katedře Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu v roce 1999. Od roku 2000 pracoval na odboru integrovaného záchranného systému Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Významným způsobem se podílel na vybudování a realizaci koncepce provádění činností jednotek požární ochrany ve výšce a nad volnou hloubkou včetně využití vrtulníkové techniky k záchranným pracím. V současné době pracuje na úseku integrovaného záchranného systému Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Je členem Lektorského sboru HZS ČR pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou a dále se aktivně věnuje instruktorské a lektorské činnosti v oblasti záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany.