SPBIDetail produktu

Metody rizikového inženýrství

ISBN 978-80-7385-111-8
Produkt Metody rizikového inženýrství
Číslo publikace 18
Upřesnění 147 str., kniha obsahuje CD. Rok vydání: 2012
Cena 163,64 Kč
Cena s DPH 10% 180,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité literatury kapitoly: charakteristika rizika a způsoby jeho řízení; současné inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost, jejich cíle a vztahy; požadavky na data; vybrané specifické pojmy, techniky řízení a inženýrství zaměřené na bezpečnost a odvozené na základě dobré praxe; způsoby řešení problémů a jejich nároky; metody, nástroje a techniky používané v řízení rizik, řízení bezpečnosti a v inženýrských disciplínách, které jsou zaměřené na bezpečnost. V druhé části na CD ROM jsou popsány specializované vybrané metody, nástroje a techniky používané v řízení a v inženýrských disciplínách zaměřených na bezpečnost, shrnutí a seznam použité literatury. Cílem práce není filozofovat, ale naučit postupy, které používají inženýrské disciplíny k zajištění bezpečnosti. Proto jsou sjednoceny pohledy na klíčové parametry stanovení, analýzy a řízení rizik, protože různé obory a disciplíny přistupují k rizikům různým způsobem a často zavádí idiosynkratický jazyk a terminologii a znovu objevují existující metodiky. Vysvětluje problematiku dat a shrnuje nároky na data a datové soubory, které musí být splněny, aby získané výsledky byly věrohodné, a proto se musí v praxi ověřovat. Tematicky strukturalizuje metody a uvádí příklady z praxe.

O autorovi


doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
vystudovala MFF Karlovy Univerzity v Praze. Pracovala 22 let ve výzkumu v Československé akademii věd a poté ve státní správě (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo vnitra). Poté se vrátila do akademické sféry do vysokoškolského prostředí. Nyní pracuje na Českém vysokém učení technickém v Praze, fakultě dopravní (Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství). Je odborníkem na seismologii, seismotektoniku, seismické a jaderné inženýrství, řízení bezpečnosti, nouzové a krizové řízení. V posledních letech se do hloubky zabývá problematikou rizik a zvláště bezpečností kritické infrastruktury. V domácích i zahraničních časopisech publikovala více než 500 odborných prací, 15 monografií a 11 skript, zpracovala a obhájila na národním i mezinárodním fóru více než 150 odborných hodnocení a posudků, přednesla stovky odborných příspěvků a pro veřejnost zpracovala řadu informací.