SPBIDetail produktu

Požární bezpečnost staveb I - nevýrobní objekty

ISBN 978-80-7385-235-1
Produkt Požární bezpečnost staveb I - nevýrobní objekty
Číslo publikace 50
Upřesnění 279 str., 2. rozšířené vydání, rok vydání: 2020
Cena 218,18 Kč
Cena s DPH 10% 240,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Publikace je věnována požární bezpečnosti nevýrobních objektů. Zejména v uplynulých 40 letech se obor požární bezpečnost staveb stal uznávanou inženýrskou disciplínou. Zajištění staveb před požáry se děje pasivními i aktivními opatření, tj. situačním, dispozičním a konstrukčním řešením a funkcí požárně bezpečnostních zařízení. V souvislosti s přejímáním evropských právních a technických předpisů jsou do oboru vnášeny nové požadavky a poznatky. V knize je zpracován stav předpisů, týkajících se požární bezpečnosti staveb, známý ke konci listopadu 2020.

O autorovi


Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Vystudovala stavební fakultu VUT v Brně. Po jejím absolvování pracovala v Pozemních stavbách Ostrava a Energoprojektu Ostrava. Od r. 1975 nastoupila na místo odborného asistenta katedry TPO a BP (HGF, od r. 2002 FBI) VŠB - TU Ostrava, kde s přestávkou v letech 1993 - 1997 (FAST VUT Brno) působila do roku 2018. Na katedře zajišťovala výuku předmětu Stavební konstrukce a Požární bezpečnost staveb. Byla dlouholetým členem technické normalizační komise pro požární bezpečnost staveb a subkomise pro požárně technické vlastnosti stavebních hmot a konstrukcí. Je členkou zkušební komise pro obor požární bezpečnost staveb při ČKAIT. Je autorkou vysokoškolských skript a odborných článků. Spolupracovala na řadě projektů pro vědu a výzkum, soudně znaleckých a odborných posudků a projektů pro praxi.