SPBIDetail produktu

Průmyslová toxikologie a životní prostředí

ISBN 978-80-7385-210-8
Produkt Průmyslová toxikologie a životní prostředí
Číslo publikace 98
Upřesnění 122 str., v barvě, rok vydání: 2018
Cena 145,46 Kč
Cena s DPH 10% 160,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Publikace si klade za cíl uvést čtenáře do oboru průmyslová toxikologie. V obecné části se věnuje otázkám vstupu toxických chemických látek do organismu, jejich distribuci, biotransformaci a působení na organismus, včetně klinických projevů intoxikace. Současně popisuje aktuální systém klasifikace látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí a systém hodnocení rizika. Speciální část se zaměřuje především na toxické látky, které vznikají při požárech, ale jsou současně používány během mnoha průmyslových výrob.

O autorovi


RNDr. Hana Kubátová, Ph.D.
vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biochemie. Od roku 2002 pracuje ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost na pozici inspektora v oblasti kontroly zákazu biologických zbraní. Zabývá se problematikou bezpečného nakládání s biologickými agens a toxiny (biosafety) a otázkami jejich možného zneužití ke kriminálním činům (biosecurity). Této oblasti se věnovala i v disertační práci, kterou na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava obhájila v roce 2010. Od roku 2013 přednáší na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze předměty CBRNE-ochranná opatření a Environmentální bezpečnost.