SPBIDetail produktu

Evakuace osob

ISBN 978-80-7385-245-0
Produkt Evakuace osob
Číslo publikace 47
Upřesnění 123 str., rok vydání: 2021
Cena 127,27 Kč
Cena s DPH 10% 140,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Názorem, že parciální členění evakuace osob do uvedených oblastí je anachronismem, který již v současnosti nemá své opodstatnění, předkládá kniha relevantní možnosti jejího členění. Na rozbor z hlediska vymezení právními nebo technickými předpisy navazují zásady řešení objektové a plošné evakuace osob. V knize jsou popsány metody pro hodnocení evakuace osob na území České republiky a aktuální poznatky zahraničních autorů prezentované formou matematických rovnic nebo příklady modelů.

O autorovi


Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
vystudoval na Hornicko-geologické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v roce 1991. Od tohoto roku pracoval na odboru represe Hasičského sboru města Ostravy, v letech 1993 - 1995 ve funkci vedoucího oddělení služeb na MV-Generálním ředitelství HZS ČR, následně v různých funkcích na odboru represe HZS města Ostravy. V roce 1999 byl jmenován zástupcem okresního požárního rady, zástupcem ředitele a vedoucím odboru represe HZS okresu Karviná, v letech 2002 - 2011 zastával pozici ředitele odboru ochrany obyvatelstva a plánování HZS Moravskoslezského kraje, poté byl 6 roků ředitelem HZS podniku VÍTKOVICE, a.s. V roce 2006 ukončil studium v doktorském studijním programu Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. V současné době je předsedou představenstva VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
vystudoval Hornicko-geologickou fakultu VŠB - Technické univerzity Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V roce 2002 ukončil studium v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V roce 2013 ukončil studium v oboru Master of Public Administration na vysoké škole CEVRO Institut v Praze. V roce 2017 habilitoval na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v oboru Bezpečnost a požární ochrana. Od roku 1993 zastával různé pozice v oblasti prevence u HZS Moravskoslezského kraje, od roku 2011 působil na pozici náměstka pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Od roku 2015 působí jako akademický pracovník na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Je členem normalizačních komisí, vědeckých a oborových rad, redakčních rad odborných časopisů a odborných spolků.