SPBIDetail produktu

Koncepce řešení protivýbuchové prevence v podmínkách průmyslových provozů

ISBN 978-80-7385-120-0
Produkt Koncepce řešení protivýbuchové prevence v podmínkách průmyslových provozů
Číslo publikace
Upřesnění 155 str., v barvě, rok vydání: 2012.
Cena 236,36 Kč
Cena s DPH 10% 260,- Kč
počet ks:

Popis zboží

První část publikace se zabývá rozborem podmínek vzniku výbuchu a výčtem základních používaných pojmů a definic, které se vztahují k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Popisuje požárně technické a výbuchové charakteristiky látek a jejich význam při řešení protivýbuchové prevence průmyslových provozů. Definuje základní právní a normativní předpisy pro tuto oblast a jejich návaznost na předpisy Evropského parlamentu a Rady. Druhá část čtenáři podává základní informace o problematice analýzy rizik, včetně uvedení praktických příkladů analýz vybraných strojních, elektrických a neelektrických zařízení. Je zde rovněž proveden rozbor problematiky elektrických a neelektrických zařízení a ochranných systémů určených pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu z pohledu jejich certifikace. Třetí část je věnována rozboru iniciačních zdrojů, způsobům praktického řešení protivýbuchové ochrany průmyslových provozů a rozboru příčin dosavadních průmyslových havárií, spojených s výbuchy v průmyslových provozech. Závěrečná část je věnovaná řešení problematiky protivýbuchové prevence v oblasti důlních provozů. Zabývá se rozborem legislativy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a riziky výbuchu v důlních provozech. V závěru je pak uveden rozbor vybraných nehod v důlních provozech, souvisejících s požárem/výbuchem.

O autorovi