SPBIDetail produktu

Fyziologická zátěž člověka při práci v osobních ochranných prostředcích v kontaminovaném prostředí

ISBN 978-80-7385-192-7
Produkt Fyziologická zátěž člověka při práci v osobních ochranných prostředcích v kontaminovaném prostředí
Číslo publikace 95
Upřesnění 158 str., v barvě, rok vydání: 2017
Cena 190,91 Kč
Cena s DPH 10% 210,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Předmětem publikace je popis chování lidského organismu při práci v ochranných prostředcích proti chemickým, biologickým či radioaktivním látkám. Těžiště práce je zaměřeno především na problematiku energetické bilance a k ní se vztahující nezbytné podklady související s přestupem tepla mezi člověkem v ochranném oděvu a vnějším okolím. V této souvislosti se zabývá problematikou tepelného stresu, včetně preventivních a nápravných opatření při vzniku zdravotních komplikací. Uvádí se zde i matematické vztahy pro stanovení tepelné zátěže a přípustné doby pobytu v ochranných oděvech. Publikace také zmiňuje i možnosti úpravy tzv. pododěvního mikroklimatu dodatečným ochlazováním, uvádí přednosti a také nedostatky jednotlivých chladicích systémů. Kniha zahrnuje bohatou dokumentaci publikovaných zdrojů i vlastní poznatky autorů.

O autorovi


Ing. Jiří Slabotinský, CSc.
Je vědeckým pracovníkem Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., kde je zaměstnán od r. 1996. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Do r. 1996 pracoval ve Vojenském výzkumném ústavu. Aspiranturu absolvoval na Vojenské akademii v Brně v oboru Chemické zbraně a ochrana proti nim. Podílí se na vývoji nových materiálů pro ochranné prostředky proti nebezpečným CBRN látkám, specializuje se na hodnocení permeace chemických látek přes materiály, hodnocení plynotěsnosti a dalších užitných vlastností protichemických ochranných oděvů pro armádu, civilní ochranu a hasiče.

Ing. Kamila Lunerová, Ph.D.
Je vědeckou pracovnicí Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. Je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, doktorát získala na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v oboru farmakognosie. Od r. 2010 je zaměstnána v SÚJCHBO, v. v. i., kde se podílí na projektech bezpečnostního výzkumu se zaměřením na vývoj a testování ochranných prostředků proti chemickým látkám a vývoj metod pro detekce chemických látek.