SPBIDetail produktu

Databáze nebezpečné látky 2009 - Modul slučitelnost látek 2.0

ISBN 978-80-7385-079-1
Produkt Databáze nebezpečné látky 2009 - Modul slučitelnost látek 2.0
Číslo publikace
Upřesnění
Cena 1300,- Kč
Cena s DPH 21% 1573,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Tato publikace je určena majitelům nebo zájemcům o rozšiřující modul databáze Nebezpečné látky 2009, který umožňuje odhadnout případné nežádoucí účinky vzájemného kontaktu nebezpečných látek. Text je koncipován tak, aby Vás provedl použitím modulu od počáteční instalace až po vytvoření výstupní sestavy odhadu slučitelnosti látek v posuzovaném místě včetně stanovení teoretických předpokladů použitého modelu.

O autorovi


doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
vystudoval Informatiku a Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 2000 pracoval jako odborný asistent na Institutu ekonomiky a systémů řízení na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava. Od roku 2003 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství, katedře Ochrany obyvatelstva, kde zajišťuje výuku řady předmětů především v oblasti informatiky a modelování.