SPBIDetail produktu

Databáze Nebezpečné látky

ISBN 978-80-7385-078-4
Produkt Databáze Nebezpečné látky
Číslo publikace
Upřesnění
Cena 3900,- Kč
Cena s DPH 21% 4719,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Nebezpečné látky jsou databázovou aplikací obsahující základní údaje o víc jak 3500 nebezpečných látkách. Databáze obsahuje: UN kód, CAS číslo, indexové číslo, identifikační čísla nebezpečnosti, HAZCHEM kódy, bezpečnostní značení, R a S věty, požárně technické charakteristiky látek, některé informace pro přepravu (dle ADR)-především zařazení do tříd a skupin a obalových skupin, hodnocení nebezpečnosti látek dle Diamant, ochranna před účinky nebezpečných látek pomocí ochranných obleků, odolnost látek vůči působení nebezpečných látek. Databáze nebezpečných látek je postavena na mocném databázovém stroji Microsoft Access, který umožňuje: rychlé prohledávání látek, možnost kombinace prohledávacích kritérií (použití filtrů), tiskové sestavy, transparentní systém číselníků. Nebezpečné látky jsou určeny k provozu na pracovních stanicích s operačním systémem MS Windows 98 nebo vyšší. Ke svému provozu nevyžaduje přítomnost žádného dalšího softwarového produktu, ačkoliv některé funkce plně využijete spolu s MS Office 2000 nebo vyšší (není součástí dodávky).

O autorovi


doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
vystudoval Informatiku a Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 2000 pracoval jako odborný asistent na Institutu ekonomiky a systémů řízení na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava. Od roku 2003 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství, katedře Ochrany obyvatelstva, kde zajišťuje výuku řady předmětů především v oblasti informatiky a modelování.