SPBIDetail produktu

Technické prostředky požární ochrany

ISBN 978-80-7385-064-7
Produkt Technické prostředky požární ochrany
Číslo publikace 0
Upřesnění VYPRODÁNO! 270 str., rok vydání: 2009
Cena 209,09 Kč
Cena s DPH 10% 230,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Publikace má za cíl představit přehled v současné době používaných technických prostředků u jednotek PO včetně základních souvisejících údajů. Publikace je zpracována na základě teoretických znalostí a letitých praktických zkušeností obou autorů. Je určena studentům v oboru požární ochrana, hasičům i strojníkům v jednotkách PO a jejich velitelům. Současně je určena také hasičům v prevenci a kontrolní činnosti jako pomůcka při posuzování požárně bezpečnostních řešení (posuzování možností zásahů jednotek PO), projektantům požární bezpečnosti staveb a osobám odborně způsobilým při odborné přípravě preventivních požárních hlídek a požárních hlídek. Záměrem je všem čtenářům přiblížit některé pro praktiky základní a zdánlivě jednoduše zapamatovatelné údaje.

O autorovi


Ing. Michal Kratochvíl
vystudoval VŠB TU v Ostravě, FBI obor TPO BP. Již při studiu vykonával praxi u HZS hl. m. Prahy, kde od úrovně hasiče až po velitelskou funkci pracuje dosud. Aktivně se zdokonaluje v oboru požární bezpečnosti staveb, činnosti jednotek v operačním řízení, taktice zdolávání mimořádných událostí integrovaného záchranného systému a nasazení technických prostředků požární ochrany. Ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením se zajímá o jejich systémovou integritu se zaměřením na zásahy jednotek požární ochrany.

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.
vystudoval VŠB TU Ostrava obor TPO BP, doktorandské studium na FBI VŠB TU Ostrava a dále u Ústavu práva a právní vědy obor pojišťovnictví, riskmanagement. Je absolventem postgraduálního studia stavebního práva na PF UK v Praze. U ČKAIT je autorizovaným inženýrem PBS a členem Autorizační rady pro oblast požární bezpečnosti staveb, je soudním znalcem v oboru požární ochrana. Pracuje pro ÚNMZ kde je předsedou TNK 27 - PBS, zde je současně předsedou SC 3, a v TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany členem. U ČATP je členem bezpečnostní komise. Jeho významným zájmem a koníčkem je obor zjišťování příčin vzniku požárů a výbuchů, zpracování systémových analýz v organizaci a řízení požární ochrany, systémových vazeb požárně bezpečnostních zařízení a analýz rizik v oblasti bezpečnostního inženýrství včetně jejich porovnávání se zahraničními zkušenostmi a poznatky.